Publications

DataHub Markedsrapport, Februar 2020

For at understøtte den generelle transparens i elmarkedet, udgives denne DataHub Markedsrapport med en række nøgletal og statistikker baseret på data fra DataHub. I rapporten findes nøgletal som fx forbrugernes og elleverandørernes aktivitet i markedet, udviklingen i antallet af elleverandører de seneste år og et markedskoncentrationsindeks opdelt på store og små kunder.

GO TO PUBLICATION

Baggrundsdata, DataHub Markedsrapport

Data der bruges til DataHub Markedsrapporten.

GO TO PUBLICATION

Dataforudsætninger, DataHub Markedsrapport

Dataforudsætningerne der ligger til grund for DataHub Markedsrapporten.

GO TO PUBLICATION

Systemplan_2018_UK

Market models for aggregators